ALGORİTMA NEDİR ?

 

Türkistanlı alim el Harezmi 9. Yüzyılda yazdığı Cebir adlı kitabında algoritmik çalışmalarını sergilemiştir. Algoritma sözcüğü ilk olarak burada yer almıştır. Yani algoritmayı el Harezmi bulmuştur diyebiliriz.

Algoritma, bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve adımlar halinde yazılmasıyla oluşur.

 

 

 

Algoritma Nasıl Hazırlanmalıdır?

Akış Şemaları: İş akış şemaları kurulan algoritmalar üzerinde çalışmayı kolaylaştıran yapılardır. Aynı zamanda algoritmanın başka geliştiriciler tarafından kolaylıkla anlaşılmasını da sağlarlar. Kurulan bir algoritmanın iş akış şemasına aktarılması oldukça kolay bir iştir. İş akış şeması ne kadar ayrıntılıysa kurulan algoritma üzerindeki hataların giderilmesi ve geliştirilmesi de o derece kolaydır.